Om

Er THERMOS relevant for dig?

THERMOS-projektet vil udarbejde nye kortlægningsmetoder, software og modelleringsværktøjer, der giver offentlige myndigheder og andre interessenter mulighed for at planlægge, udvikle og udvide lokale varme- og kølesystemer betydeligt hurtigere, mere effektivt og kosteffektivt.

Vi ønsker at sætte lokale beslutningstagere i stand til hurtigt og præcist at identificere de rigtige områder og ruter til forskellige typer fjernvarmesystemer ved at automatisere arbejdsprocessen med at finde mulige systemkonfigurationer og økonomiske overslag.

Denne tilgang reducerer planlægningsomkostningerne kraftigt, ved at fremskynder de lange processer der i øjeblikket er forbundet med opbygning og opgradering af varmenetværk (ex. pga. gentagne analyser, foranalyser samt vurderinger af forskellige muligheder og ruter). Derudover kan tilgangen også anvendes i den nationale og regionale planlægning, der dermed kan blive baseret på de samme data som de lokale projektudviklere får adgang til.

Vi ønsker at udvikle en ny 'standard' for energisystemplanlægning, der præsenterer kompleks modelleringssoftware i et tilgængeligt format, som det er nemt at anvende for planlæggere.

Lokale og regionale myndigheder samt offentlige og private forsyningsvirksomheder, der har ansvaret for de lokalt energinet og infrastruktur, er de primære brugere af THERMOS værktøjer og software. Lokale energibureauer kan også bruge THERMOS-softwaren eller blive THERMOS-trænere.

THERMOS har også relevans for lokale myndigheder og foreninger, energibranchen og konsulentfirmaer, med interesse i at støtte lokale myndigheder med at implementere bedre planlægning og kortlægning af varme- og kølesystemer. Relevante nationale, europæiske og akademiske institutioner spiller en rolle i at støtte de videnskabelige og politiske betingelser for varmeplanlægning, og disse kan derfor også finde THERMOS anvendelig.

A close-up photograph of large heat network pipes