Par projektu

THERMOS projekts

THERMOS projekta mērķis ir izstrādāt siltumapgādes sistēmas kartēšanas metodoloģiju, programmatūru, un saistītos modelēšanas rīkus, kas palīdzētu  plānot, attīstīt, paplašināt, kā arī laika un finansu ziņā efektīvāk uzlabot pilsētas un tās tuvākās apkārtnes siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas.THERMOS uzdevums ir paātrināt jaunu zemas oglekļa emisijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstību visā Eiropā, kā arī nodrošināt ātrāku esošo sistēmu modernizāciju, atjaunošanu un paplašināšanu.

THERMOS projektā ir paredzēts: 

  • Izstrādāt mūsdienīgu modelēšanas metodoloģiju, kas nodrošina adrešu līmeņa energoapgādes sistēmu plānošanu.
  • Balstoties uz izstrādāto metodoloģiju, sagatavot pilotprojektā iesaistītajām pašvaldībām siltumapgādes kartes.
  • Izveidot modelēšanas algoritmus šo karšu analīzei, lai atvieglotu projektētājiem lēmumu pieņemšanu.
  • Izmēģināt izstrādāto metodoloģiju četrās pieredzes pārneses pilsētās.
  • Izstrādāt un publicēt  bezmaksas programmatūru pašvaldību un citu ieinteresēto pušu lietošanai.

Patlaban programmatūra ir izstrādes stadijā. Kad tā būs pabeigta, programma nodrošinās iespēju ātri, efektīvi un lēti identificēt siltumenerģijas tīklu attīstības iespējas jebkurā apgabalā.  Cieši sadarbojoties ar projekta partneriem  algoritmu izstrādē un modelēšanā, projektā plānots izstrādāt programmatūru, kas var nodrošināt konsekventus rezultātus neatkarīgi no ģeogrāfiskās vietas. Izstrādātājot programmatūru, viens no uzdevumiem ir nodrošināt, ka  aplikācija ir viegli lietojama pašvaldībām. 

A workman installing heat network pipes in Islington, London.