Par projektu

Vai THERMOS ir domāts Tev?

THERMOS projekts nodrošinās sarežģītu jaunu siltumapgādes sistēmu kartēšanas metodoloģiju, programmatūru un modelēšanas rīkus, kas ļaus pašvaldībām (aģentūrām un citām ieinteresētajām pusēm) plānot, attīstīt un paplašināt apkures un dzesēšanas sistēmas daudz ātrāk, efektīvāk un izmaksu ziņā izdevīgāk.Projekta ietvaros plānots nodrošināt vietējos lēmumu pieņēmējus ar iespēju vieglāk noteikt atbilstošās pilsētas vietas un trasējumus dažāda tipa siltumapgādes sistēmām ātrāk un precīzāk -  ar automātisko jautājumu palīdzību -  par iespējamo siltumapgādes sistēmas konfigurāciju un izmaksām.Šī pieeja lielā mērā samazinās plānošanas izmaksas, paātrinās procesus, kas pašlaik tiek saistīti ar siltumapgādes sistēmu izbūvi un atjaunošanu (t.i. dažādu atkārtotu analīžu, priekš-izpētes, tehniski - ekonomisko pamatojumu  veikšanu dažādiem variantiem  un trasējumiem). Bez tam tā ļaus nacionālajā un reģionālajā plānošanā izmantot tos pašus augstas precizitātes siltumapgādes sistēmas datus, kādi tiek izmantoti  vietējos projektos.Projekta gaitā paredzēts  izstrādāt "standartu" siltumapgādes sistēmas plānošanai, kas ietver sarežģītu modelēšanas programmatūru pieejamā formātā, lai pilsētplānotājiem  to būtu ērti izmantot.

Projekta mērķauditorija  un galvenie ieguvēji ir vietējās un reģionālās pašvaldības, kā arī valsts un privātie komunālie uzņēmumi, kas ir atbildīgi par siltumapgādes  tīklu un infrastruktūras plānošanu. Enerģētikas aģentūras var izmantot THERMOS programmatūru vai iesaistīties projektā kļūstot par THERMOS apmācību lektoriem.

THERMOS projekta rezultāti var būt noderīgi arī pašvaldību asociācijām un apvienībām, enerģētikas nozares uzņēmumiem, konsultantiem, kas ir ieinteresēti atbalstīti labākas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas plānošanu pašvaldībās. THERMOS projekts var būt noderīgs arī nacionāla, Eiropas līmeņa kā arī akadēmiskām institūcijām, kas strādā ar siltumapgādes plānošanas un ar to saistītajiem politikas jautājumiem.

A close-up photograph of large heat network pipes