Free, open-source tools for more sophisticated thermal energy system planning.
State-of-the-art methodology to speed up the development of thermal networks
Address-level energy system maps to reduce planning costs.
Accelerating the development of low-carbon heating and cooling networks.
Quick and accurate method for identifying optimal areas and routes.
High-resolution energy system data for national and regional planning.

THERMOS (ang. Thermal Energy Resource Modelling and Optimisation System), czyli System Modelowania i Optymalizacji Zasobów Energii Cieplnej to projekt badawczy finansowany w ramach programu UE Horyzont 2020, ukierunkowany na przygotowanie złożonych zestawów danych i modeli dotyczących systemów energetycznych, zawartych w przyjaznej w obsłudze aplikacji typu „open source”, pozwalających na przyśpieszenie procesu tworzenia sieci ciepłowniczych, a także zwiększenia wydajności takich sieci i zmniejszenia kosztów związanych z ich eksploatacją.  

Prace nad projektem THERMOS rozpoczęły się w październiku 2016 r. i będą trwać do września 2019 r. W projekcie biorą udział przedstawiciele uniwersytetów, gmin, miast, agencji energetycznych i środowiskowych, a także specjalistycznych firm konsultingowych z rożnych krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Danii, Niemiec, Portugalii i Rumunii.

Najnowsze wiadomości

26.01.2018
THERMOS Project Coordinator is paving the way for Bristol to become a ‘smart energy city’
read more >>

18.12.2017
Granollers host first THERMOS Stakeholder Liaison Group meeting
read more >>

21.11.17
Partners and cities gather in Warsaw as city invests in district heating
read more >>

Spełniamy rzeczywiste potrzeby