Free, open-source tools for more sophisticated thermal energy system planning.
State-of-the-art methodology to speed up the development of thermal networks
Address-level energy system maps to reduce planning costs.
Accelerating the development of low-carbon heating and cooling networks.
Quick and accurate method for identifying optimal areas and routes.
High-resolution energy system data for national and regional planning.

THERMOS (ang. Thermal Energy Resource Modelling and Optimisation System), czyli System Modelowania i Optymalizacji Zasobów Energii Cieplnej to projekt badawczy finansowany w ramach programu UE Horyzont 2020, ukierunkowany na przygotowanie złożonych zestawów danych i modeli dotyczących systemów energetycznych, zawartych w przyjaznej w obsłudze aplikacji typu „open source”, pozwalających na przyśpieszenie procesu tworzenia sieci ciepłowniczych, a także zwiększenia wydajności takich sieci i zmniejszenia kosztów związanych z ich eksploatacją.  

Prace nad projektem THERMOS rozpoczęły się w październiku 2016 r. i będą trwać do września 2019 r. W projekcie biorą udział przedstawiciele uniwersytetów, gmin, miast, agencji energetycznych i środowiskowych, a także specjalistycznych firm konsultingowych z rożnych krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Danii, Niemiec, Portugalii i Rumunii.

Najnowsze wiadomości

05.12.2018
THERMOS Trainers meet in Alba Iulia
 read more >>

12.11.2018
H2020 sister projects gather for SES4GDH conference
 read more >>

06.11.2018
City Twinning E-diaries published
 read more >>

Spełniamy rzeczywiste potrzeby