Om

Introduktion af THERMOS-projektet

Det overordnede formål med THERMOS-projektet er at udarbejde metoder, data og værktøjer til at forbedre den eksisterende varmeplanlægning. 

THERMOS sigter mod at fremskynde udviklingen af nye lav-emissions varme- og kølesystemer i Europa og muliggøre en hurtigere opgradering, renovering og udvidelse af eksisterende systemer.

Til opnåelse af formålet vil THERMOS:

  • Udvikle en state-of-the-art modelleringsmetode til kortlægning af energisystemer på adresseniveau.
  • Anvende denne modelleringsmetode til at udarbejde et sæt kort til de pilotbyer der er involveret i projektet.
  • Oprette modelleringsalgoritmer til analyse af disse kort, der har til formål at understøtte planlæggere med deres beslutninger
  • Teste metoderne i de fire replikationsbyer
  • Udvikle open-source software til brug af lokale myndigheder og andre interesserede parter.

I øjeblikket er selve softwaren stadig under udvikling, men den sigter mod at støtte planlæggere i at identificere muligheder for fjernvarmesystemer i et hvilket som helst område præcist, hurtigt og billigt. 

Design og udvikling af metoder og modelleringsalgoritmerne foregår iterativt i partnerskab med vores pilotbyer, hvorved vi håber at lave software, som kan producere fornuftige resultater - uanset den geografiske skala den anvendes på. Vi ønsker, at det bliver enkelt for de lokale myndigheder at få adgang til disse oplysninger gennem en brugervenlig applikation, der afspejler de detaljerede modeller, der er nødvendige for at understøtte den lokale varmeplanlægning.

A workman installing heat network pipes in Islington, London.