Free, open-source tools for more sophisticated thermal energy system planning.
State-of-the-art methodology to speed up the development of thermal networks
Address-level energy system maps to reduce planning costs.
Accelerating the development of low-carbon heating and cooling networks.
Quick and accurate method for identifying optimal areas and routes.
High-resolution energy system data for national and regional planning.

THERMOS (Sistema d’Optimització i Modelització de Recursos d’Energia Tèrmica) és un projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea que té com a objectiu proporcionar models i dades avançades del sistema energètic en una aplicació de codi obert i fàcil accés per tal que la planificació tèrmica es pugui fer de forma més ràpida, eficient i econòmica.  

THERMOS va veure la llum l’octubre del 2016 i tindrà vigència durant tres anys, fins al setembre de 2019. Hi participen experts d’universitats, autoritats locals i d’àmbit metropolità, organismes dels sectors energètic i mediambiental i consultores especialitzades del Regne Unit, Espanya, Polònia, Letònia, Dinamarca, Alemanya, Portugal i Romania.

Últimes notícies

06.12.2019
THERMOS Training Workshop in Berlin
read more >>

18.10.2019
THERMOS at the Celsius Summit19
read more >>

23.05.2019
Meet the THERMOS Ambassadors!
read more >>

Satisfer les necessitats del món real