Free, open-source tools for more sophisticated thermal energy system planning.
State-of-the-art methodology to speed up the development of thermal networks
Address-level energy system maps to reduce planning costs.
Accelerating the development of low-carbon heating and cooling networks.
Quick and accurate method for identifying optimal areas and routes.
High-resolution energy system data for national and regional planning.

THERMOS (Sistema d’Optimització i Modelització de Recursos d’Energia Tèrmica) és un projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea que té com a objectiu proporcionar models i dades avançades del sistema energètic en una aplicació de codi obert i fàcil accés per tal que la planificació tèrmica es pugui fer de forma més ràpida, eficient i econòmica.  

THERMOS va veure la llum l’octubre del 2016 i tindrà vigència durant tres anys, fins al juny de 2020. Hi participen experts d’universitats, autoritats locals i d’àmbit metropolità, organismes dels sectors energètic i mediambiental i consultores especialitzades del Regne Unit, Espanya, Polònia, Letònia, Dinamarca, Alemanya, Portugal i Romania.

Últimes notícies

18-19.02.2020
EU Investment Forum features THERMOS
read more >>

13.11.2019
THERMOS inspires Latvian heat planning
read more >>

23.05.2019
Become a THERMOS Ambassadors!
read more >>

Find all latest news here.

Satisfer les necessitats del món real

Explore the THERMOS Software
Optimised energy planning is one click away

Descobreix les nostres ciutats pilot....
Granollers, Islington, Jelgava, Warsaw

Creative Commons © Igors Jefimovs

Descobreix les nostres ciutats de replicació ...
Cascais, London, Alba Iulia, Berlin

Creative Commons © Manfred Brückels