Free, open-source tools for more sophisticated thermal energy system planning.
State-of-the-art methodology to speed up the development of thermal networks
Address-level energy system maps to reduce planning costs.
Accelerating the development of low-carbon heating and cooling networks.
Quick and accurate method for identifying optimal areas and routes.
High-resolution energy system data for national and regional planning.

THERMOS (Sistema d’Optimització i Modelització de Recursos d’Energia Tèrmica) és un projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea que té com a objectiu proporcionar models i dades avançades del sistema energètic en una aplicació de codi obert i fàcil accés per tal que la planificació tèrmica es pugui fer de forma més ràpida, eficient i econòmica.  

THERMOS va veure la llum l’octubre del 2016 i tindrà vigència durant tres anys, fins al juny de 2020. Hi participen experts d’universitats, autoritats locals i d’àmbit metropolità, organismes dels sectors energètic i mediambiental i consultores especialitzades del Regne Unit, Espanya, Polònia, Letònia, Dinamarca, Alemanya, Portugal i Romania.

Últimes notícies

22.07.2020
THERMOS extended!
read more >>

15.07.2020
Upcoming: Session at Mannheim2020
read more >>

16.06.2020
THERMOS planning in Berlin
 read more >>

Satisfer les necessitats del món real

Explore the THERMOS Software
Optimised energy planning is one click away

Descobreix les nostres ciutats pilot....
Granollers, Islington, Jelgava, Warsaw

Creative Commons © Igors Jefimovs

Descobreix les nostres ciutats de replicació ...
Cascais, London, Alba Iulia, Berlin

Creative Commons © Manfred Brückels