Qui som

Us presentem THERMOS

L’objectiu general del projecte THERMOS és proporcionar mètodes, dades i eines que permetin una planificació més acurada, ràpida i econòmica del sistema d’energia tèrmica.  

THERMOS pretén impulsar la creació de nous sistemes de refrigeració i calefacció de baixes emissions a tot Europa, i permetre actualitzar, renovar i ampliar els sistemes existents. 

Amb aquest objectiu, THERMOS:

  • Desenvolupa una metodologia de modelització d'avantguarda per establir mapes de sistemes energètics fins a nivell domèstic
  • Fa servir aquesta metodologia per elaborar mapes de les ciutats pilot que participen en el projecte
  • Crea algoritmes de modelització per analitzar aquests mapes i assistir els planificadors en la presa de decisions
  • Prova les metodologies en quatre ciutats.
  • Elabora i publica un software gratuït de codi lliure per a les autoritats locals i altres parts interessades.

De moment, el software en qüestió es troba en fase de desenvolupament, però el seu objectiu és oferir assistència als planificadors per identificar de forma precisa, ràpida i econòmica les opcions per a xarxes d’energia tèrmica en una zona determinada.  

Amb el disseny i elaboració reiterada de la metodologia i els algoritmes de modelització en col·laboració  amb les nostres ciutats pilot, esperem crear un software capaç de generar resultats coherents, independentment de l’escala geogràfica on s’apliqui. Volem que sigui senzill perquè les autoritats locals puguin accedir a la informació a través d’una aplicació fàcil d'utilitzar que reflecteixi els models detallats necessaris per donar suport a la planificació de xarxes locals.

A workman installing heat network pipes in Islington, London.