Iesaistīties

Apmācības

THERMOS piedāvā apmācību programmu pašvaldībām un citām ieinteresētājām organizācijām, lai tās iepazītos un varētu lietot THERMOS projektā izstrādāto centralizētās siltumapgādes modelēšanas programmatūru.   Apmācību programma tiks izstrādāta angļu un THERMOS projekta partneru valstu valodās.

Apmācību programma ietvers sekojošas sadaļas:

  • THERMOS programmatūras modeļa struktūra, apraksts un saturs
  • Siltumapgādes sistēmu kartēšanas vajadzības.
  • Siltumapgādes sistēmas plānošana, izmantojot THERMOS
  • Kā optimāli integrēt sistēmā atjaunojamo enerģiju, siltumenerģiju no atkritumiem, kā arī pieprasījuma plānošanu
  • Analizēt zema patēriņa ēku ietekmi uz optimāliem siltumapgādes plāniem.
  • Labākas iespējas siltumenerģijas sistēmas integrācijai ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānos

Piesakies saņemt mūsu elektronisko jaunumu lapu un esi pirmais, kas uzzina par  tuvākajām apmācībām!

For details about our Trainer Certification Programme, click here.