THERMOS Tool

Este Thermos pentru tine?

Proiectul THERMOS va oferi metodologii sofisticate noi de cartografiere a sistemelor energetice, instrumente software și instrumente de modelare care să permită autoritătilor publice (și altor agenții și părtilor interesate) să planifice, să dezvolte și să extindă sistemele locale de incălzire și răcire semnificativ într-un mod mai rapid, mai eficient și mai puțin costisitor.        

Dorim ca factorii de decizie locală să fie în măsură să identifice rapid și precis zonele și rutele potrivite pentru diferite tipuri de sisteme termice, automatizând intrebările despre posibilele configurații și informații de ordin economic ale sistemului.     

Această abordare reduce drastic costurile de planificare, accelerând procesele de lungă durată din prezent asociate cu construirea și modernizarea rețelelor termice (datorate analizelor repetate, pre-fezabilitătii și studiilor de fezabilitate a diferitelor opțiuni și rute). Totodată, planificarea natională și regională se pot baza pe aceleași date de inaltă rezoluție la fel ca și procesele locale de dezvoltare a proiectelor.     

Ne dorim să dezvoltăm un "standard" pentru planificarea sistemului energetic, care să prezinte folosirea unui software complex de modelare într-un format accesibil, ușor de utilizat de către planificatori.     

Autoritătile locale și regionale, precum și furnizorii de utilități privați care sunt responsabili pentru planificarea infrastructurii și rețelei energetice locale, sunt beneficiarii principali ai instrumentelor și software-ului dezvoltate în cadrul proiectului THERMOS. Agențiile locale de energie pot, de asemenea, să utilizeze software-ul THERMOS sau să devină instructori THERMOS.     

THERMOS are, de asemenea, relevanță pentru rețelele și asociațiile administrațiilor locale, pentru industria energetică și pentru firmele de consultanță, care au interesul de a sprijini sau de a implementa o mai bună planificare și cartografiere a rețelelor termice, în sprijinul autorităților locale. Instituțiile relevante naționale, europene și academice joacă un rol important în susținerea condițiilor științifice și metodelor pentru planificarea termică, dar și acestea, la rândul lor, pot găsi proiectul THERMOS ca fiind de interes.

A close-up photograph of large heat network pipes