THERMOS Tool

Czy projekt THERMOS może być dla ciebie?

Projekt THERMOS zaowocuje nowymi, złożonymi metodologiami, oprogramowaniem i narzędziami modelującymi systemy energetyczne, które zapewnią organom publicznym (oraz innym agencjom i interesariuszom) możliwość znacznie szybszych, skuteczniejszych i efektywniejszych kosztowo działań planowania, rozwoju i rozbudowy lokalnych systemów grzewczych i chłodniczych.  

Chcemy, aby lokalni decydenci otrzymali narzędzia pozwalające na szybkie i dokładne określenie odpowiednich obszarów i tras dla różnorodnych systemów ciepłowniczych poprzez automatyzację pytań na temat możliwych konfiguracji i uwarunkowań gospodarczych systemu.  

Prowadzone działania przyśpieszą długotrwałe procesy związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczych (tj. powtarzanie analiz, wstępnych studiów wykonalności i studiów wykonalności rożnych opcji oraz tras), a tym samym znacznie zmniejszą koszty planowania. Ponadto w ten sposób procesy planowania na szczeblu krajowym i regionalnym będą oparte na tym samym zestawie szczegółowych danych, co lokalne procesy rozwojowe.  

W ramach projektu zamierzamy utworzyć „normę” dla działań dotyczących planowania systemów energetycznych, która zapewni dostęp do złożonego oprogramowania w formacie przystępnym dla każdego i będzie łatwa w obsłudze dla osób zajmujących się planowaniem urbanistycznym.

Głównymi beneficjentami narzędzi i oprogramowania THERMOS są władze lokalne i regionalne, a także publiczni oraz prywatni dostawcy mediów odpowiedzialni za obsługę lokalnych sieci energetycznych i planowanie infrastruktury. Lokalne agencje energetyczne również mogą korzystać z oprogramowania THERMOS lub prowadzić szkolenia z zakresu obsługi rozwiązań THERMOS.

THERMOS ma również znaczenie dla lokalnych władz i stowarzyszeń, branży energetycznej i konsultantów zainteresowanych wspieraniem lub wdrażaniem lepszych rozwiązań planowania oraz mapowania sieci grzewczych i chłodniczych. THERMOS może również przydać się branżowym instytucjom krajowym, europejskim i akademickim, które wpierają inicjatywy naukowe oraz rządowe związane z planowaniem sieci ciepłowniczych.

A close-up photograph of large heat network pipes