Zasoby

Publikacje

Publikacje stworzone w ramach projektu THERMOS.
Przewiń w dół, aby odnaleźć wersje w swoim języku.  

Program szkoleniowy dla instruktorów THERMOS

Program szkoleniowy i budowanie potencjału w ramach projektu THERMOS zostały zaprojektowane z myślą nie tylko w celu zwiększenia wiedzy o ciepłownictwie, finansowaniu i procesie angażowania interesariuszy, ale także w celu wykorzystania tych materiałów przez dostępnych specjalistów,
którzy będą szkolili trenerów z zakresu omawianej tematyki.

Z dostępnymi materiałami możesz zapoznać się tutaj:

  1. Moduł 0: Wprowadzenie do programu budowania potencjału i programu szkoleniowego
  2. Moduł 1: Struktura wytwarzania i zapotrzebowania energii w Europie
  3. Moduł 2: Mapowanie i modelowanie systemu energetycznego przy użyciu narzędzia THERMOS
  4. Moduł 3: Wdrażanie THERMOS w Twoim mieście
  5. Moduł 4: Optymalizacja planowania zaopatrzenia w ciepło, zasoby i technologie przy użyciu oprogramowania THERMOS
  6. Moduł 5: Rynek i finansowanie ogrzewania i chłodu
  7. Moduł 6: Zaangażowanie lokalnych interesariuszy na przyjęcie programu THERMOS

Więcej informacji dotyczących programu szkoleniowego  i budowania potencjału w ramach projektu THERMOS oraz tego w jaki sposób możesz stać się trenerem THERMOS dowiesz się pisząc pod adres info@thermos-project.eu

THERMOS Leaflet (pdf) DA  ES  LV  RO  PL  PT DE

Leaflet small