Zapraszamy do udziału

Szkolenia

THERMOS oferuje program rozwoju zdolności i umiejętności dla władz lokalnych i regionalnych oraz innych organizacji, którego celem jest pomoc w rozpoczęciu nowego projektu sieci ciepłowniczej przy wykorzystaniu oprogramowania THERMOS. 

For more details about our Trainer Certification Programme starting in October 2019, click here.