Zapraszamy do udziału

Szkolenia

THERMOS oferuje program rozwoju zdolności i umiejętności dla władz lokalnych i regionalnych oraz innych organizacji, którego celem jest pomoc w rozpoczęciu nowego projektu sieci ciepłowniczej przy wykorzystaniu oprogramowania THERMOS.  Program będzie przygotowany w języku angielskim oraz w językach partnerów uczestniczących w inicjatywie THERMOS.

Program zawiera następujące moduły:

  • Podejście, koncepcja i zawartość modelu THERMOS
  • Potrzeby dotyczące mapowania systemu energetycznego
  • Planowanie systemu energetycznego z użyciem THERMOS
  • Optymalizacja integracji zróżnicowanych źródeł energii odnawialnych, ciepła odpadowego i reagowania na zapotrzebowanie
  • Analiza wpływu budynków o niskim zużyciu energii na optymalizację planów sieci ciepłowniczej
  • Opcje oraz lepsza integracja energii systemu ciepłowniczego w planach implementacji energii odnawialnej

Zasubskrybuj nasz biuletyn, aby otrzymywać bieżące informacje na temat nadchodzących programów szkoleniowych!

For details about our Trainer Certification Programme, click here.