Alba Iulia, Romania

Alba Iulia, situada al centre de Romania, té una extensió de 100 km2 i una població d’aproximadament 63.500 habitants. Des de 1993, l’activitat de generació i distribució tèrmica a través de sistemes centralitzats havia estat gestionada per una empresa que l’any 1999 es va convertir en Dalkia Romania Branch Alba Iulia. La companyia gestionava la producció, transport i distribució d’energia tèrmica per a aigua calenta i calefacció, i la calefacció es generava en estacions tèrmiques als diferents districtes.  

L’any 1993, la companyia gestionava un total de 31 plantes generadores als districtes i una xarxa de 24,35 km que donava cobertura a 16.635 apartaments d’Alba Iulia i nuclis circumdants. No obstant això, els preus del combustible van començar a pujar i els propietaris van decidir desconnectar els edificis de les xarxes. L’any 2011 s’havien tancat 29 plantes de calefacció als districtes i l’any 2012 es van clausurar les dues plantes tèrmiques de districte que encara quedaven en funcionament. Actualment, més de 18.500 apartaments tenen sistemes de calefacció centralitzada, un 10% dels quals es calcula que està equipat amb aire condicionat.

Què farà THERMOS a Alba Iulia?

Alba Iulia està associada amb Jelgava, a Letònia, i rebrà el suport d’aquesta ciutat i dels socis de THERMOS per elaborar un mapa de la calefacció i la refrigeració a la ciutat amb l’objectiu de recuperar i reintroduir xarxes tèrmiques modernes. Un element d’aquest treball serà la cartografia de tota la xarxa d’instal•lacions de refrigeració i les característiques dels sistemes de calefacció dels habitatges, incloent-hi les emissions. THERMOS vol oferir assistència a la ciutat per establir polítiques, programes i incentius per a la reintroducció i actualització de xarxes modernes de calefacció i refrigeració als districtes.

Pàgina web de l’administració de la ciutat: www.apulum.ro/index.php/site/en

A photgraph of Alba Iulia in Romania seen from above.

Berlín, Alemanya (gestionat per Deutsche Energie-Agentur)

Berlín, la ciutat més gran d’Alemanya, té una extensió de gairebé 900 km2 i una població de 3,5 milions d’habitants.  

Aproximadament el 34% de les cases (més de 600.000 llars de més de 50.000 edificis de la ciutat) tenen calefacció proveïda mitjançant la xarxa tèrmica dels districtes. Aquesta xarxa cobreix uns 2.000 km i les zones subministrades es reparteixen per tota la ciutat, amb una concentració superior als districtes centrals i les zones més densament poblades de l’est. Sis operadores principals i nombroses operadores de dimensions més petites ofereixen calefacció als barris, en part a partir d’energies renovables però també mitjançant cogeneració de calefacció i electricitat, com també aire condicionat als barris. En algunes àrees, com ara Marzahn-Hellersdorf, tots els edificis disposen exclusivament de la calefacció del districte. 

Per tal d’assolir els objectius de transició energètica a la ciutat, que estableixen una reducció d’emissions de diòxid de carboni d’un 85% l’any 2050 respecte dels nivells de 1990, Berlín preveu actualment assumir la gestió de la xarxa de calefacció dels districtes operada per Vattenfall, una companyia energètica sueca, tot i que aquesta decisió és actualment causa de disputes legals.

Què farà THERMOS a Berlín?

THERMOS treballarà en estreta col•laboració amb la Deutsche Energie-Agentur (dena), l’organisme nacional de l’energia a Alemanya, i amb l’Ajuntament de la ciutat per crear una cartografia avançada de la calefacció a la regió de Berlín i avaluar com s’integra amb les eines de planificació de la xarxa existent. Berlín està associada amb Varsòvia (ciutat pilot de THERMOS) i aprofitarà les lliçons d’aquesta darrera ciutat per explorar alternatives per a noves xarxes i l’ampliació de les xarxes de calefacció ja existents. Dena també té l’oportunitat de portar més enllà la seva participació en THERMOS i replicar solucions similars en altres ciutats de tot Alemanya.

Pàgina web de l’administració de la ciutat: www.berlin.de

Pàgina web de dena: www.dena.de

A photograph of Corbusierhaus in Berlin.

Cascais, Portugal

Cascais, un municipi costaner de Portugal a 30 km de Lisboa, té una població d’uns 200.500 habitants i una extensió de pràcticament 100 km2.

Actualment, a la ciutat no hi ha alternatives comunitàries de calefacció i refrigeració (per exemple, xarxes de barris). El mètode de calefacció i refrigeració emprat depèn de la tipologia i antiguitat de l’edifici. Alguns edificis tenen sistemes d’aire condicionat, d'altres panels fotovoltaics i d'altres una caldera comunitària que ofereix subministrament a un conjunt d’apartaments.

La planificació urbana a Cascais se centra en la renovació de cases i edificis existents però no en la creació de noves construccions. En termes d’infraestructures energètiques, l’electricitat se subministra a través de la xarxa convencional, mentre que el gas es distribueix fonamentalment en bombones i, en part, a través de la infraestructura subterrània de gas natural. 

Què farà THERMOS a Cascais?

THERMOS se centrarà a fomentar una millor comprensió del potencial de la calefacció/refrigeració de barri en una ciutat on la majoria d’edificis són antics i han estat rehabilitats. Els pronòstics climàtics a mitjà i llarg termini apunten a necessitats més grans de refrigeració a Cascais, acompanyades de calefacció a l’hivern, per la qual cosa l’establiment d’unes xarxes efectives de refrigeració és tan important com disposar de xarxes de calefacció.

Pàgina web de l’administració de la ciutat: www.cascais.pt

An image of the bay of Cascais, a large Portugese town near Lisbon.

Londres, Regne Unit (gestionat per l’Autoritat del Gran Londres)

Londres és la capital del Regne Unit i el municipi més poblat de la Unió Europea, amb una extensió de 1.500 km² i una població de 8 milions d’habitants. 

L’alcalde de Londres s’ha compromès a oferir un 25% del subministrament energètic a partir d’energies descentralitzades (ED) l’any 2025. Per assolir aquest ambiciós objectiu, s’han creat un seguit de projectes energètics descentralitzats per facilitar i accelerar la implantació de la calefacció de districte, mitjançant cartografia tèrmica i plans mestres energètics, desenvolupar capacitats superiors i donar suport a polítiques de planificació en favor de les energies descentralitzades.  

L’Autoritat del Gran Londres (AGL) col•labora amb els municipis de Londres i entitats associades privades amb l’objectiu de crear oportunitats per a projectes energètics descentralitzats a gran escala. Un programa gestionat per AGL entre 2011-2015 va treure al mercat 13 projectes de calefacció als districtes per un valor total de més de 100 milions de lliures. Es calcula que aquest programa té una capacitat instal•lada de 47,5 MWe i 105,3 MWth, i alimenta una xarxa de calefacció de 19,93 km que estalvia 43.904 tones de CO2 anuals.  

Com a part d’aquest programa, es van publicar noves directrius per fomentar la introducció de plans d’energia descentralitzats a la capital. El Manual de Calefacció als Districtes serveix de guia pràctica als promotors, dissenyadors i planificadors de xarxes per crear un marc coherent per a un subministrament eficient gràcies a la interconnexió de xarxes de calefacció als districtes. L’AGL ja treballa en l’elaboració del programa que ha de succeir a l’actualment vigent.

Què farà THERMOS a Londres?

Com a sòcia del projecte THERMOS, l’AGL compartirà les dades i les lliçons apreses dels projectes de calefacció i refrigeració als districtes de tot Londres, i oferirà dades, plans de projectes i costos durant la fase de desenvolupament del software THERMOS. L’AGL també servirà com a canal per replicar els mètodes de planificació de THERMOS als 32 municipis de Londres, gràcies a la divulgació i la formació sobre l’ús del software.

Pàgina web de l’administració de la ciutat: www.london.gov.uk

A photograph showing St Paul's cathedral in central London.