Alba Iulia, Rumænien

Alba Iulia er beliggende i Rumænien har en befolkning på ca. 63.500 indbyggere og dækker et areal på 100 km2. Fra 1993 blev fjernvarmeproduktion og distribution i Alba Iulia ledet af et selskab der i 1999 skiftede navn Dalkia Romania Branch Alba Iulia. Virksomheden stod for produktion, transport og distribution af fjernvarme til varmt brugsvand og opvarmning, hovedsageligt produceret i blokvarmestationer. 

I 1993 havde virksomheden i alt 31 fjernvarmeanlæg og et netværk på 24,35 km og forsynede 16.635 lejligheder i Alba Iulia og de omkringliggende områder. Men gradvis steg brændselspriserne og bygningsejere begyndte at afkoble deres bygninger fra fjernvarmesystemet. I 2011 blev 29 fjernvarmeanlæg lukket og i 2012 blev de sidste to funktionelle fjernvarmeanlæg lukket. I dag har mere end 18.500 lejligheder lejlighedens centralvarmeanlæg, hvoraf ca. 10% af lejlighederne er udstyret med aircondition.

Formålet med THERMOS i Alba Iulia:

Alba Iulia er partner sammen med Jelgava i Letland og vil blive støttet af Jelgava og THERMOS-partnerne for at udvikle et køle og varmeatlas over byen med det formål at genoplive og genindføre et moderne fjernvarmesystem. En del af dette arbejde indebærer en kortlægning af køleanlæg og eksisterende varmesystemer, herunder deres emissioner. THERMOS vil hjælpe byen med at udvikle politikker, programmer og incitamenter til genindførelse og opgradering af moderne fjernvarme- og køleanlæg.

Byadministration hjemmeside: www.apulum.ro/index.php/site/en

A photgraph of Alba Iulia in Romania seen from above.

Berlin, Tyskland (forvaltet af Deutsche Energie-Agentur)

Berlin er den største by i Tyskland og dækker et område på næsten 900 km2 og har en befolkning på 3,5 millioner. 

Ca. 34% eller hvad der svarer til mere end 600.000 boliger i mere end 50.000 bygninger i Berlin opvarmes via fjernvarme. Berlins fjernvarmenet spænder over 2.000 km. Fjernvarmeforsyningsområderne er placeret over hele byen, med en høj koncentration i centrale distrikter og tætbefolket områder i den østlige del af byen. Seks store operatører og mange små operatører tilbyder fjernvarme, der dels produceres af vedvarende energikilder men også ved kraftvarmeproduktion samt fjernkøling. På nogle områder, såsom Marzahn-Hellersdorf, opvarmes bygninger udelukkende af fjernvarme.

For at nå byens delmål om at reducere CO2-udledningen med 85% i 2050 fra 1990-niveauerne, planlægger Berlin nu at overtage fjernvarmenet, der ejes af Vattenfall, en svensk energikoncern, selvom beslutningen i øjeblikket er genstand for juridiske tvister.

Formålet med THERMOS i Berlin:

THERMOS arbejder tæt sammen med Deutsche Energie-Agentur (dena), det nationale energibureau for Tyskland og byrådet om at udvikle et avanceret varmeatlas til Berlin-regionen og afprøve, hvordan det integreres med eksisterende værktøjer for netværksplanlægning. Berlin er partner med Warszawa (en THERMOS pilotby) og vil bruge lektioner fra Warszawa til at udforske muligheder for nye fjernvarmeområder og udvidelser af eksisterende fjernvarmenet. Der er også muligheder for at dena kan bygge videre på deres deltagelse i THERMOS ved at se på lignende løsninger i andre byer i hele Tyskland.

Byadministration hjemmeside: www.berlin.de

dena hjemmeside: www.dena.de

A photograph of Corbusierhaus in Berlin.

Cascais, Portugal

Cascais er en kystkommune beliggende i Portugal, 30 km fra Lissabon. Kommunen har en befolkning på omkring 200.500 og dækker et område på lige under 100 km2. 

Der er i øjeblikket ingen fælles løsninger til opvarmning og afkøling, som f.eks. fjernvarme. Hvordan en bygning opvarmes og afkøles afhænger af bygningstype og alder samt de enkelte bygningsejeres præferencerne. Nogle bygninger har aircondtion, andre solceller og andre har en fælles kedel der forsyner en række lejligheder. 

Byplanlægning i Cascais fokuserer på renovering af eksisterende bygninger i stedet for nye bygninger. Med hensyn til energiinfrastruktur leveres elektricitet af et fælles net, mens gas leveres primært i flasker og dels via en undergrunds naturgasinfrastruktur.

Formålet med THERMOS i Cascais:

THERMOS vil fokusere på at skabe en bedre forståelse af potentialet for fjernvarme / køling i en by, hvor de fleste bygninger er ældre og istandsat. Scenarier for klimaændringer peger på en stigning i kølebehovet i Cascais, ledsaget af et behov for opvarmning om vinteren, derfor er det lige så vigtigt at oprette effektive kølenet som opvarmning.

Byadministration hjemmeside: www.cascais.pt

An image of the bay of Cascais, a large Portugese town near Lisbon.

London, Storbritannien (forvaltet af Greater London Authority)

London er Storbritanniens hovedstad og den mest befolkede kommune i EU. Byen dækker et areal på 1.500 km² og har en befolkning på over 8 millioner indbyggere. 

Borgmesteren i London er forpligtet til at levere 25% af Londons energiforsyning fra decentraliseret energi (DE) inden 2025. For at nå dette ambitiøse mål er der etableret en række decentrale energiprojekter for at lette og fremskynde fjernvarmens optagelse gennem varmekortlægning, masterplaner, kapacitetsopbygning og støtte planlægningspolitikker der tilskynder DE. 

Greater London Authority (GLA) arbejder sammen med Londons byområder og private partnere for at udvikle muligheder for decentraliserede energiprojekter i stor skala. En plan, der blev ledet af GLA i perioden 2011-2015, etablerede 13 fjernvarmeprojekter på markedet med en samlet værdi på over 100 millioner kroner. Det anslås, at projekterne fra planen udgør en installeret kapacitet på 47,5 MWe og 105,3 MWth, en netværkslængde på 19,93 km og sparer 43.904 tCO2 om året. 

Som led i planen blev der udgivet et nyt sæt retningslinjer, der understøtter levering af decentraliserede energisystemer i hovedstaden. 'Fjernvarmehåndbogen til London' giver praktisk vejledning til udviklere, netværksdesignere og planlæggere med det formål at skabe en fornuftig ramme for levering af effektive, sammenkoblede fjernvarmenetværk. GLA arbejder for øjeblikket på at udvikle et efterfølger til planen.

Formålet med THERMOS i London:

Som partner i THERMOS-projektet vil GLA dele data og erfaringerne fra fjernvarme- og køleordninger trukket fra hele London for at levere data, projektplaner og omkostninger i udviklingsfasen af THERMOS-softwaren. GLA fungerer også som en kanal til at hjælpe med at kopiere planlægningsmetoderne fra THERMOS i 32 London bydele gennem formidling og træning i brug af softwaren.

Hjemmeside: www.london.gov.uk

A photograph showing St Paul's cathedral in central London.