Alba Iulia, Rumunia

Alba Iulia leży w środku Rumunii, zajmując przestrzeń 100 km2.  W mieście mieszka 63 500 osób.  Od 1993 r. proces sieciowej produkcji i dystrybucji ciepła w Albie Iulii był zarządzany przez firmę, która w 1999 r. otrzymała nazwę Dalkia Romania o./w Albie Iulii. Firma obsługiwała produkcję, transport i dystrybucję energii cieplnej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Ciepło generowano w ciepłowniach osiedlowych.  

W 1993 r. firma zarządzała łącznie 31 zakładami grzewczymi w sieci o łącznej długości 24,35 km, do której podłączone było 16 635 mieszkań w Albie Iulii i przyległych miejscowościach.  W miarę wzrostu cen paliwa wielu właścicieli zdecydowano się na odłączenie budynków od sieci. W 2011 r. zamknięto 29 ciepłowni osiedlowych. W 2012 r. zamknięto ostatnie dwie działające ciepłownie osiedlowe. Obecnie ponad 18 500 mieszkań ma dostęp do ogrzewania centralnego, z czego 10% tych mieszkań jest wyposażonych w klimatyzację.

Działania THERMOS w Albie Iulii:

Alba Iulia współpracuje z Jełgawą i Łotwą, a w ramach programu THERMOS otrzyma wsparcie od Jełgawy i pozostałych partnerów w procesie rozwoju miejskiej sieci chłodniczo-ciepłowniczej,  z zamiarem odbudowy i ponownego wdrożenia nowoczesnych sieci ciepłowniczych. W ramach tych prac należy sporządzić mapę całej sieci instalacji chłodniczych oraz charakterystykę systemów ogrzewania domów mieszkalnych, w tym pomiary poziomu emisji. THERMOS zamierza pomóc miastu w stworzeniu zasad, programów i programu zachęt służących ponownemu wdrożeniu i ponownej modernizacji nowoczesnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Strona domowa administracji miejskiej: www.apulum.ro/index.php/site/en

A photgraph of Alba Iulia in Romania seen from above.

Berlin, Niemcy (zarządca: Deutsche Energie-Agentur)

Berlin to największe, liczące 3,5 miliona mieszkańców miasto w Niemczech, które rozciąga się prawie na 900km2.  

Około 34% – czyli ponad 600 000 mieszkań w ponad 50 000 budynkach mieszkalnych w Berlinie jest ogrzewanych ciepłem pochodzącym z miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieć ta ma długość ok. 2000 km.  Punkty grzewcze są rozmieszczone po całym mieście, najliczniej w centralnych dzielnicach i w silnie zagęszczonych obszarach na wschodzie miasta. Sześciu dużych operatorów oraz duża liczba mniejszych zapewniają dostęp do miejskiej sieci chłodniczej oraz ciepłowniczej zasilanej w części z energii odnawialnej, a w części z elektrociepłowni. W niektórych obszarach miasta, na przykład w dzielnicy Marzahn-Hellersdorf, budynki otrzymują ciepło wyłącznie z sieci miejskiej.  

Aby osiągnąć wyznaczone przez miasto cele polegające na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o 85% w porównaniu z rokiem 1990 do 2050 roku, Berlin zamierza przejąć miejską sieć ciepłowniczą, obecnie będącą własnością szwedzkiej firmy energetycznej Vattenfall, przy czym decyzja ta jest obecnie przedmiotem sporu prawnego.

Działania THERMOS w Berlinie:

THERMOS będzie działać we współpracy z Deutsche Energie-Agentur (dena), krajową agencją energetyczną w Niemczech oraz radą miejską, aby stworzyć rozbudowaną mapę zapotrzebowania na ciepło dla regionu Berlina i sprawdzić, w jaki sposób zebrane informacje integrują się z istniejącymi narzędziami planowania sieci. Berlin jest partnerem Warszawy (miastem pilotażowym programu THERMOS) i będzie wykorzystywać doświadczenia nabyte przez Warszawę w przygotowaniu wariantów nowych sieci i prac rozbudowy sieci ciepłowniczych w na terenie miasta. Dena może także skorzystać z uczestnictwa w programie THERMOS i odtworzyć podobne rozwiązania w innych niemieckich miastach.

Strona domowa administracji miejskiej: www.berlin.de

Strona domowa dena: www.dena.de

A photograph of Corbusierhaus in Berlin.

Cascais, Portugalia

Cascais to nadmorska gmina znajdująca się w Portugalii, 30 km od Lizbony. Miasto zajmuje powierzchnię około 100 km2 i mieszka w nim 200 500 osób.  

W Cascais nie istnieją obecnie publiczne rozwiązania grzewcze ani chłodnicze, takie jak miejskie sieci ciepłownicze. Technologia ogrzewania i chłodzenia zależy od typu i wieku budynku oraz preferencji. Niektóre budynki są wyposażone w klimatyzację, inne w panele słoneczne, bądź we współdzielony kocioł zasilający wiele mieszkań.  

Planowanie urbanistyczne w Cascais jest ukierunkowane na remont istniejących domów i budynków, zamiast na budowę nowych.  W kontekście infrastruktury energetycznej elektryczność jest dostarczana przez współdzieloną sieć energetyczną, do której gaz dostarczany jest głównie w butlach a częściowo przez podziemną infrastrukturę do transportu gazu ziemnego.

Działania THERMOS w Cascais:

THERMOS będzie ukierunkowany na uzyskanie większej ilości informacji odnośnie potencjału miejskich sieci chłodniczych/ciepłowniczych w miejscu składającym się głównie ze starszej, remontowanej zabudowy. Zmiany klimatu w średnim i długim okresie wskazują, że oprócz możliwości ogrzania mieszkań zimą, sieć w Cascais będzie musiała zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie, więc stworzenie skutecznych sieci chłodniczych jest równie ważne co budowa sieci ciepłowniczych.

 Strona domowa administracji miejskiej: www.cascais.pt

An image of the bay of Cascais, a large Portugese town near Lisbon.