Pieredzes pārneses pilsētas

Projektā iesaistītajām pilsētām, kas pārņems THERMOS pieredzi, ir potenciāls paplašināt, modernizēt vai atjaunot centralizētās siltumapgādes sistēmas. Tām ir būtiska loma THERMOS  plānošanas metodoloģijas un programmatūras testēšanā un izmantošanā, lai ātri izvērtētu, kur izvietot  jaunos tīklus un kā vislabāk atjaunot esošos. Zemāk uzskaitītās pilsētas, kas pārņems pieredzi nodrošinās, ka THERMOS projekta ietvaros izstrādātie rīki atbilst to mērķim un darbojas, lai atbalstītu prakstiski nepieciešamos procesus energoapgādes plānošanā.

 

Pilotu pilsētasPieredzes pārņemšanas pilsēstasAtbalsta
Granollers, Spainija
Cascais, PortugāleCREARA, AAU, ICLEI
Islington, LielbritānijaLondon (GLA), LielbritānijaCSE, AAU, ICLEI
Jelgava, LatvijaAlba Iulia, RumānijaCSE, AAU, ICLEI
Warsaw, PolijaBerlin (dena), VācijaKAPE, AAU, ICLEI

Alba Iulia, Rumānija

Alba Iulia atrodas centrālājā Rumānijas daļā un tās platība ir 100 km2 ar aptuveni 63 500 iedzīvotājiem. 

Kopš 1993. gada Alba Iulijas centralizēto siltumapgādi  nodrošina Dalkia Rumānijas filiāle Alba Iulia. Uzņēmums nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu katlu mājās un piegādi klientiem, kā arī nodrošina  karstā ūdens pakalpojumu. 1993. gadā uzņēmums apsaimniekoja 31 katlu mājas un siltumapgādes tīklus ar kopējo garumu 24.35 km, kuram bija pieslēgti 16 635 dzīvokļi Alba Iulia un tuvākajā apkārtnē.  Tomēr, naftas cenu pieauguma dēļ, īpašnieki izlēma atteikties no pieslēguma centralizētās siltumapgādes tīklam. 2011. gadā tika slēgtas 29 katlu mājas. 2012. gadā slēdza atlikušās divas katlu mājas. Mūsdienās vairāk nekā 18 500 dzīvokļiem ir pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai, 10% dzīvokļu ir ierīkota gaisa kondicionēšanas sistēma.

THERMOS aktivitātes Alba Iulia:

Alba Iulia ir pieredzes pārneses pilsēta pārī ar Jelgavas pilsētu, Latvijā. THERMOS projekta partneri un Jelgava atbalstīs Alba Iulia, lai izstrādātu pilsētas centralizētās siltumapgādes un kondicionēšanas karti  ar mērķi atjaunot modernu centralizēto siltumapgādi. Šī aktivitāte ietver dzīvokļu centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas tīkla kartēšanu, kā ar emisiju plānošanu. THERMOS projekts paredz palīdzēt  pilsētai, izstrādājot politiku, programmas un iniciatīvas tīkla atjaunošanai un pārveidei par modernu  centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas tīklu.

Pilsētas administrācijas mājas lapa: www.apulum.ro/index.php/site/en

A photgraph of Alba Iulia in Romania seen from above.

Berlīne, Vācija (pārstāv Deutsche Energie-Agentur)

Berlīne ir Vācijas lielākā pilsēta, kuras teritorija ir gandrīz 900 km2 un tajā dzīvo 3,5 miljoni iedzīvotāju.

Aptuveni 34%, jeb vairāk kā 600 000 mājokļu vairāk kā 50 000 ēkās tiek apsildīti ar centralizētās siltumapgādes palīdzību.  Berlīnes centralizētās siltumapgādes tīkla kopgarums ir aptuveni 2000 km. Centralizētās siltumapgādes tīkls ir izvietots pa visu pilsētu  ar augstu  koncentrāciju centrālajos rajonos un blīvi apdzīvotās vietās pilsētas austrumos. Centralizēto siltumenerģiju, kas daļēji tiek ražota no atjaunojamajiem resursiem un iegūta no teritorijā veiktās dzesēšanas, nodrošina seši lieli un vairāki mazi operatori. Pāris terorijas daļas, piemēram Marzahn-Hellersdorf, ēkas ekskluzīvi tiek apsildītas, izmantojot centralizēto siltumapgādi.  

Lai sasniegtu pilsētas enerģijas pārejas mērķus samazināt CO2 emisijas par 85% līdz 2050. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, Berlīne plāno pārņemt centralizētās siltumapgādes tīklu, ko pašlaik apsaimnieko Zviedrijas enerģētikas uzņēmums – Vattenfall. Šis lēmums pašlaik tiek juridiski apstrīdēts. 

THERMOS aktivitātes Berlīnē:

THERMOS cieši sadarbosies ar Deutsche Energie-Agentur (dena), Vācijas Nacionālo enerģētikas aģentūru un pilsētas domi, lai izstrādātu uzlaboto siltumapgādes karti Berlīnes reģionam un pārbaudītu, kā tā integrējas  esošajos tīkla plānošanas instrumentos. Berlīnes projekta partneris ir Varšava (THERMOS pilot projektu pilsēta). Līdz ar to  Berlīne izmantos Varšavas pieredzi, lai izpētītu jaunu tīklu izbūves un esošo paplašināšanas iespējas visā pilsētā. Pastāv  iespēja, ka dena varēs izmantot savu pieredzi  THERMOS projektā, lai līdzīgus risinājumus atkārtotu arī citās Vācijas pilsētās.

Pilsētas administrācijas mājas lapa: www.berlin.de

Dena mājas lapa: www.dena.de

A photograph of Corbusierhaus in Berlin.

Cascais, Portugāle

Cascais ir Portugāles  pašvaldība, kas atrodas 30 km attālumā no Lisabonas. Pilsētā dzīvo aptuveni 200 500 iedzīvotāji un tā ir aptuveni 100 km2 liela. Pašlaik pilsētā nav centralizētā siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas. Ēku  apkures un dzesēšanas metode ir atkarīga no katras ēkas veida un vecuma. Dažās ēkās ir gaisa kondicionēšanas sistēmas, citās izmanto saules enerģiju, bet citās ir vairākiem dzīvokļiem kopīgs koplietošanas apkures katls. Pilsētas plānošanā Cascais koncentrējas uz esošo ēku atjaunošanu, nevis uz jaunu ēku būvniecību. Ja runa ir par enerģētikas infrastruktūru, tad elektroenerģija tiek piegādāta pa kopējo tīklu, savukārt gāze tiek piegādāta gan balonos, gan daļēji pa pazemes dabasgāzes tīkliem.

THERMOS aktivitātes Cascais:

THERMOS projekta ietvaros tiks strādāts pie tā, , lai panāktu labāku izpratni par iespējamo centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas izveidi,  ņemot vērā apstākli, ka lielākā daļa ēku ir vecas un renovējamas. Vidēja un ilgtermiņa klimatu pārmaiņu scenāriji parāda, ka Cascais pieaugs neieciešamba pēc dzesēšanas, kā arī siltumapgādes nepieciešamība ziemas periodos. Līdz ar to kā centralizētās siltumapgādes, tā arī dzesēšanas tīkla izbūve ir vienlīdzsvarīga.

 

Pilsētas administrācijas mājas lapa: www.cascais.pt

An image of the bay of Cascais, a large Portugese town near Lisbon.

Londona, Lielbritānija

Londona ir Lielbritānijas galvaspilsēta un visblīvāk apdzīvotā pašvaldība Eiropas Savienībā. Londonas teritorija ir 1 500 km2 un iedzīvotāju daudzums ir vairāk nekā 8 miljoni. Londonas mērs ir apņēmies līdz 2025. gadam piegādāt 25% no Londonai nepieciešamās enerģijas no decentralizētiem  energoavotiem (DE).  Lai sasniegtu šo ambiciozo mērķi, ir izstrādāti vairāki decentralizētas energoapgādes projekti, lai atvieglotu un paātrinātu centralizētās siltumapgādes izmantošanu, izmantojot siltumapgādes kartēšanu, energoapgādes plānošanu, kapacitātes celšanu un plānošanas politikas atbalstu.

Londonas Lielhercogiste (The Greater London Authority) sadarbojas ar Londonas apgabaliem un privātiem partneriem, lai radītu iespējas  liela mēroga decentralizētas energoapgādes projektiem . Laika posmā no 2011. gada līdz 2015. gadam programma, ko vadīja GLA izveidoja 13  rajonu  siltumapgādes projektus, kuru vērtība pārsniedz 100 miljonus mārciņas. Tiek lēsts, ka šī programma nodrošina uzstādīto jaudu 47,5 MWh un 105,3 MWth, piegādājot siltumenerģiju pa tīkliem, kuru kopējais garums ir 19,93 km, kā arī ietaupot 43 904 t CO2 gadā.

Šīs programmas ietvaros tika publicētas jaunas vadlīnijas, lai atbalstītu decentralizēto siltumapgādes sistēmu  izveidi galvaspilsētā. Londonas siltumapgādes   rokasgrāmata sniedz praktiskus ieteikumus tīkla attīstītājiem, arhitektiem un plānotājiem, lai izveidotu efektīvu, starp dažādiem rajoniem  savienotu siltumapgādes tīklu. GLA šobrīd strādā, lai izstrādātu nākamo programmu.

THERMOS projekta aktivitātes Londonā:

Kā partneris THERMOS projektā GLA dalīsies ar datiem un pieredzi, kas gūta no centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu shēmu izstrādes visai Londonai. THERMOS programmatūras izstrādes fāzē tiks  nodrošināti dati, projektu plāni un izmaksu aprēķini. GLA  kalpo arī kā kanāls, kas izmantojot apmācības un komunikācijas aktivitātes, palīdzēs pārnest THERMOS plānošanas metodes uz 32 Londonas apgabaliem.

Mājas lapa: www.london.gov.uk

A photograph showing St Paul's cathedral in central London.