Pilotu pilsētas

Pilotu pilsētas ir īpaši atlasītas, lai piedalītos THERMOS projektā to plašās pieredzes siltumapgādes tīklu  plānošanā. 

Izmantojot šo pilsētu plašās zināšanas par problēmām, ar kādām saskaras siltumapgādes tīklu plānotāji, tiks izstrādāta programmatūra, kas atspoguļo to pieredzi. Detalizēti pētot pilotu pilsētu pieredzi, tiks iegūta informācija, kāda ir labākā prakse un kādi ir nosacījumu, lai to varētu atkārtot. 

Zemāk, atrodama informācija par pilotu pilsētām un tām pilsētām, kas šo pieredzi plāno pārņemt.   

 

Pilot projektu pilsētasPieredzes pārņemšanas pilsētas   Atbalsta
Granollers, Spainija
Cascais, PortugāleCREARA, AAU, ICLEI
Islington, Lielbritānija
London (GLA), LielbritānijaCSE, AAU, ICLEI
Jelgava, Latvija
Alba Iulia, RumānijaCSE, AAU, ICLEI
Warsaw, Polija
Berlin (dena), VācijaKAPE, AAU, ICLEI

Granollers, Spānija

Granollers ir Vallès Oriental reģiona Katalonijā galvaspilsēta un atrodas aptuveni 28 km attālumā uz ziemeļiem no Barselonas. Tās iedzīvotāju skaits pārsniedz 60 000 un aptver gandrīz 15 km2 platību. Aptuveni 47% no enerģijas patēriņa izmanto rūpniecības sektorā. Lielākā daļa rūpniecības uzņēmumu ir koncentrēti septiņos industriālos parkos, kuros norisinās vairāk nekā 600 dažādu rūpniecisko darbību. Granollers Mercat ir valsts iestāde, kas nodrošina piekļuvi dabas gāzei un elektroenerģijai industriālo parku uzņēmumiem, kas sadarbojas ar viņiem. Graboliers darbojas vairākas koģenerācijas stacijas. Savukārt Granoljēras Benckiser-Field Slimnīca un Products Alimenticios Gallo SA ražo elektroenerģiju no dabas gāzes. 

Granoliers darbojas vairākas koģenerācijas stacijas un reģionā ir trīs lieli centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas tīkli: Districlima un Ecoenergies Barselonas ziemeļos un dienvidos, kā arī TUB Verd Mataró. Šīs sistēmas nav izstrādātas tikai rūpniecības nozarei. EcoCongost projekta mērķis ir izveidot vienotu siltumenerģijas pieprasījuma rūpniecisko zonu, izmantojot augstas efektivitātes koģenerācijas un centralizētās siltumapgādes sadali, ļaujot samazinātu Granoliers rūpniecības enerģijas izmaksas.

EcoCongost mērķis ir, izbūvējot jaunus atjaunojamo resursu izmantojošus centralizētās siltumapgādes tīklus, samazināt industriālā parka radīto oglekļa emisiju daudzumu.

THERMOS aktivitātes Granoliers:

Granoliers THERMOS projekta ietvaros izpētīs dažādus siltumapgādes tīkla izveides iespējas un scenārijus, kas ietvers sekojošu jautājumu apskati:

  • Siltumenerģijas tīkls tvaika un karstā ūdens pārvadei.
  • Tīkls, kas izmanot biogāzi kā resursu.
  • Pārpalikuma siltuma atgūšana un izmantošana no nozares partneriem.
  • Dažādi enerģijas patērētāji, tostarp rūpniecības nozares pārstāvji, kam nepecieciešama  siltumenerģija dažādā temperatūras diapazonā, piemēram, tirdzniecības ēkas, sporta centri utt.
  • Siltuma reģenerācija un uzglabāšana
  • Tīkla attīstības plānošana, tostarp pašreizējais pieprasījums un ražošana, nākotnes scenāriji un tīkla apjoms.

Pilsētas mājas lapa: granollers.cat
Enerģijas un piesārņojuma departaments: granollers.cat/medi-ambient

A photograph of the central square in Granollers, a large town close to Barcelona.

Islingtona, Lielbritānija

Viens no 32 apgabaliem Londonā ir Islingtonas apgabals, ar 215 000 iedzīvotājiem. Apgabala lielums 15 km2.  Apgabala padome kopš 2000. gada ir aktīvi strādājusi, lai izveidotu centralizētās siltumapgādes tīklu un 2012. gadā atklāja pirmo tīkla posmu Bunhill. Siltumtīkla attīstībā galvenās lietas ir bijušas siltumpatēriņa kartēšana, siltumtīkla klāsteru identificēšana un tīkla pielāgošanas iespēja. Islingtonas apgabals Lielbritānijas gadījumā atķiras, jo tam pieder tīkls, un tas darbojas kā pašvaldības enerģijas uzņēmums. Pašvaldība kā prioritāti ir noteikusi, ka tīklam ir jāpieder tai un pašvaldība būs tā, kas nodrošinās siltumenerģijas piegādi. Tādejādi pašvaldība plāno nodrošināt lētāku un zaļāku siltumapgādi arī maznodrošinātajai iedzīvotāju daļai. 

Islingtonas padome veica vairākus kartēšanas pasākumus, lai identificētu apgabala siltumpieprasījumu un labākās vietas tīkla izbūvei . Iegūtā informācija tika iekļauta 2010. gadā izstrādātajā padomes pirmajā decentralizētajai enerģijas stratēģijā kā arī 2014. gadā izstrādātajā Vispārējā reģiona siltumapgādes plānā. Bunhila siltumapgādes un elektroenerģijas tīkls ir pirmie pašvaldībai piederošie tīkli. Tie apkalpo 900 pašvaldības un privātā sektorā klientus , divus atpūtas centrus un nelielu skaitu komercīpašumus. 

Pirmais paplašināšanai paredzētais tīkla posms šobrīd sastāv no gāzes koģenerācijas stacijas ar 1,9 MWh elektrisko jaudu, 115m3 lielu siltuma akumulatora un 1,5 km garu  siltumapgādes tīkla. 

Otrajā centralizētās siltumapgādes attīstības posmā, Bunhill 2, tiek plānota otras gāzes koģenerācijas dzinēju un siltumsūkņu  izbūve, kas palīdzēs izmantot   pārpalikušo siltumu no Londonas metro.

Tīkla paplašinājuma rezultātā plāno pieslēgt 500 pašvaldības mājas un jauno skolu, kā arī paredz iespēju izveidot pieslēgumu vēl 1000 mājokļiem. Šīs aktivitātes ir vienas no FP7 līdzfinansētā CELSIUS projekta demonstrējumiem.

THERMOS aktivitātes Islingtonā:

Papildus pastāvīgajai Bunhill paplašināšanai, Islingtonas apgabals izstrādā siltumapgādes tīkla paplašināšanas plānus un plāno sešus jaunus tīklus apgabalā. Padome ir izstrādājusi EnerģijasPro modeli, lai detalizēti modelētu siltuma tīkla slodzes. THERMOS projekts tiek uzskatīts par  iespēju dalīties modelēšanas pieredzē, gan arī izmantot iespēju iegūt jaunus siltuma karšu un plānošanas rīkus. THERMOS projektā izstrādātie pilot-rīki tiks piemēroti vairākiem izpētes pētījumiem teritorijās, kurām ir vislielākais potenciāls izveidot centralizētās siltumapgādes tīklu.

Pilsētas administrācijas mājas lapa:  www.islington.gov.uk
Enerģijas pakalpojumu komanda: www.islington.gov.uk/environment/energy-services

A photograph of some large terraced houses in Islington, north London.

Jelgava, Latvija

Jelgava ir ceturtā lielākā Latvijas pilsēta, kas atrodas valsts centrālajā daļā. Tās teritorija aizņem 60 km2 un tajā ir  62,800 iedzīvotāji.  Tā ir arī lielākā pilsēta Zemgales reģionā.   Jelgavā ir labi attīstīta centralizētās siltumapgādes sistēma, kas nodrošina līdz pat 80% no pilsētas kopējā siltumenerģijas patēriņa. Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas izbūve sākta 1950.gados. Kopš 2008. gada pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas operators ir Somijas enerģētikas kompānija Fortum. Šobrīd pilsētā strādā divi Fortum uzņēmumi: Fortum Latvia, kas nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu un Fortum Jelgava, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu un tīkla uzturēšanu.   Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija paredz siltumapgādes sistēmas attīstību, galveno uzmanību vēršot uz augstas energoefektivitātes nodrošināšanu, drošību un CO2 izmešu samazināšanu.  Stratēģijā iekļauta moderno tehnoloģiju ieviešana siltumenerģijas ražošanā, siltumapgādes sistēmas optimizācija Lielupes labajā krastā un pārvades tīklu renovācija.

THERMOS aktivitātes Jelgavā:

THERMOS projekta ietvaros, Jelgavas pašvaldība veicinās pilsētas šā brīža siltuma pieprasījuma un siltumapgādes tīklu kartēšanu un modelēšanu, pārskatot un testējot tīkla paplašināšanas, uzlabošanas un attīstības iespējas, kas tiktu iekļautas pilsētas nākotnes attīstības stratēģijās un politikas veidošanā.

Pilsētas administrācijas mājas lapa: www.jelgava.lv
An aerial photograph of Jelgava in Latvia.

Varšava, Polija

Varšavas pilsētas teritorija ir 520 km2 un tajā mīt ap 175 000 iedzīvotāju. Varšavas pilsētai ir plašs un sen izveidots centralizētās siltumapgādes tīklis. Tā izveide tika uzsākta 1958. gadā. Tīkls sedz 20 500 ha lielu platību (Vairāk nekā pusi no apbūvētās pilsētas teritorijas) un ietver  1 700 km garu cauruļvadu sistēmu. Centralizētās siltumapgādes sistēmai ir 15 790 pieslēgumi un tā nodrošina 90% no siltumapgādes pieprasījuma.

  Siekierki koģenerācijas stacija ir otra lielākā Eiropā un tā piegādā līdz pat 2 078 MW siltumenerģijas un 622 MW elektroenerģijas, nodrošinot 65% no pilsētai nepieciešamās enerģijas. Stacija pieder PGNiG TERMIKA, savukārt siltumu sadali pa tīkliem nodrošina Veolia Energia Warszawa SA. Siltums galvenokārt tiek piegādāts uz dzīvojamajiem masīviem, Polijas palamenta ēku, prezidenta pili, rūpniecības centriem un sporta kompleksiem.

THERMOS aktivitātes Varšavā:

Ņemot vērā to, ka Varšavas centralizētās siltumapgādes tīkls bija salīdzinoši vecs un tajā bija lieli siltuma zudumi, 1990. gadā centralizētās siltumapgādes tīklos tika  veikta modernizāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešana. 

Mūsdienās notiek nepārtraukti siltumapgādes sistēmas atjaunošanas darbi, nomainot vecās tīkla daļas ar jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm. Lai uzlabotu sistēms darbību un reaģēšanas laiku, , tiek plānota arī inteliģentā centralizētās siltumapgādes sistēma. THERMOS projekta ietvaros Varšavas pilsētas dome ir noteikusi  savas prasības centralizētās siltumapgādes tīkla paplašināšanai un uzlabošanai, kā arī, lai optimizētu investīciju plānus, tiks testēta  THERMOS programmatūra.

Pilsētas administrācijas mājas lapa: www.um.warszawa.pl/en

An image of a mermaid statue in the old town of Warsaw.