Pilot byer

Pilotbyerne er udvalgt til at deltage i THERMOS på grund af deres store erfaring med planlægning af fjernvarmenet. Vi bruger pilotbyernes omfattende viden om de udfordringer som varmeplanlæggere har, til at udvikle software som afspejler disse virkelige behov. Detaljerede undersøgelser af pilotbyernes erfaringer vil hjælpe os med at forstå, hvordan den bedste praksis ser ud og hvordan denne kan kopieres andetsteds. 

Nedenfor finder du nogle oplysninger om hver af pilot byerne og hvilken by de er forbundet med i replikationsfasen.

 

PilotbyerReplikationsbyerStøttet af
Granollers, Spanien
Cascais, PortugalCREARA, AAU, ICLEI
Islington, Großbritannien
London (GLA), UKCSE, AAU, ICLEI
Jelgava, Letland
Alba Iulia, RumænienCSE, AAU, ICLEI
Warszawa, Polen
Berlin (dena), TysklandKAPE, AAU, ICLEI

Granollers, Spanien

Granollers er hovedstaden i Vallès Oriental-regionen i Catalonien og ligger ca. 28 km nord for Barcelona. Byen har en befolkning på over 60.000 personer og dækker et område på næsten 15 km2. 

Omkring 47% af energiforbruget i Granollers anvendes i industrien, hvoraf det meste er koncentreret i syv industriparker med mere end 600 forskellige industrielle aktiviteter. Granollers Mercat er en offentlig institution der fremmer industriparker og tilbyder virksomheder adgang til naturgas og elektricitet. En række kraftvarme- og elforsyningssystemer er allerede i drift i Granollers.  

Derudover er der også tre store eksisterende fjernvarme- og fjernkølesystemer i regionerne omkring Granollers, disse er: Districlima og Ecoenergies henholdsvis nord og syd for Barcelona og TUB Verd i Mataró. Dog er disse tre systemer ikke udviklet udelukkende til industrien. EcoCongost-projektet har derimod til formål at skabe en en industripark der er med til at reducere energiomkostningerne i Granollers. Dette gøres ved at implementere høj effektiv kraftvarme produktion og fjernvarme i området. Derudover sigter EcoCongost også mod at reducere CO2-udledningen fra industriparken ved at implementere vedvarende energi i fjernvarmenet.

Formålet med THERMOS i Granollers:

I Granollers vil THERMOS undersøge forskellige modeller for netværksdesign af fjernvarme og udvikle scenarier for disse. Dette vil dække emner som:

  • Varmenetværk der distribuerer damp og varmt vand
  • Netværk der bruger andre energikilder så som biogas
  • Genanvendelse og brug af overskudsvarme fra industriens partnere
  • Forskellige former for energiforbrugere, herunder industrier med forskellige temperaturområder, kommercielle bygninger, sportscentre mv
  • Lager til varmegenindvinding
  • Netværksplanlægning, herunder nuværende efterspørgsel og produktion, fremtidsscenarier og netværketomfang

Byadministrations hjemmeside: granollers.cat
Energi- og forureningsafdelingen: granollers.cat/medi-ambient

A photograph of the central square in Granollers, a large town close to Barcelona.

Islington, Storbritanien

Bydelen Islington er en af de 32 bydele i London som har en befolkning på 215.000 personer og dækker et område på næsten 15 km². Byrådet har arbejdet aktivt med at udvikle fjernvarmesystemer siden år 2000 og lancerede sit første fjernvarmesystem i Bunhill i 2012. Varmekortlægning, identifikation af varmeklynger og forundersøgelser har været afgørende for at nå til etablingen af egentlige fjernvarmenetværk. Islington byråd er usædvanligt i Storbritanien, fordi det både ejer og driver sine netværk og i praksis fungerer som et kommunalt energiselskab. At eje og kontrollere fjernvarmesystemet og opvarmning til beboerne er vigtigt for byrådet, der har til formål at sikre billigere og grønnere varme til de mere sårbare beboere.
 
I starten udførte Islington Byråd flere iterationer af varmekortlægning i bydelen for at identificere varmeefterspørgslen og de bedste steder for nye netværk. Dette resulterede i byrådets første decentraliserede energistrategi offentliggjort i 2010 samt en samlet masterplan for fjernvarme i 2014. Bunhill Kraftvarmesystemet er det første af de byrådsejede fjernvarmeområder, som forsyner 900 offentlige og private bygninger, to fritidscentre og en række mindre kommercielle ejendomme. Den første fase af den planlagte bredere ordning består i øjeblikket af et energicenter med en 1,9 MWe naturgas kraftvarmemotor med et 115 m³ stort varmelager og et samlet netværk på i alt 1,5 km fjernvarmerør. Den næste fase kaldet Bunhill 2, omfatter et nyt energicenter der vil anvende naturgas kraftvarme kombineret med en varmepumpe til at udvinde overskudsvarme fra London Underground. Bunhill 2 forbinder yderligere 500 huse samt en ny skole og har potentiale til at levere varme til yderligere 1000 boliger. Projektet er støttet af FP7 programmet CELSIUS.

Formålet med THERMOS i Islington: 

Ud over den planlagte udvidelse af Bunhill er Islington byråd ved at udvikle planer for yderligere udvidelser samt seks nye fjernvarmeområder andetsteds i bydelen. Byrådet har udviklet sin egen EnergyPRO-model for at kunne lave en detaljeret modellering af  netværksbelastninger i fjernvarmeområderne. Dette er giver THERMOS mulighed for både at dele sine egen modelleringskompetence og også at drage fordel af muligheden for at få adgang til nye avancerede varmekort og planlægningsværktøjer. THERMOS-pilotværktøjet anvendes til at lave flere detaljerede forundersøgelser af byområder der er identificeret med stort potentiale for nye eller udvidelser af eksisterende fjernvarmeområder.

Byadministrationens hjemmeside: www.islington.gov.uk
Energitjenester: www.islington.gov.uk/environment/energy-services

A photograph of some large terraced houses in Islington, north London.

Jelgava, Letland

Jelgava er en by beliggende i det centrale Letland. Byen dækker et areal på 60 km2 og har en befolkning på omkring 62.800 indbyggere. Det er også den største by i Zemgale Regionen. Jelgava har et veludviklet fjernvarmesystem der leverer ca. 85% af byens samlede varmeforbrug. Dele af netværket dateres tilbage til 1950'erne. Fjernvarmesystemet drives af Fortum, en finsk energikorporation, der siden 2008 har været opdelt i to juridiske enheder: Fortum Letland der producerer varme og elektricitet samt Fortum Jelgava der forvalter netværket og yder kundeservice.

Jelgavas udviklingsstrategi beskriver byens vision for udviklingen af fjernvarmen og fokuserer på at sikre høj energieffektivitet, sikkerhed og reducerede CO2-emissioner. Strategien omfatter indførelse af moderne teknologier til varmeproduktion, optimering af fjernvarmesystemet distrikter på den højre side af Lielupe-floden samt en planlagt renovering af gamle distributionsnet.

Formålet med THERMOS i Jelgava:

Som led i deres deltagelse i THERMOS vil Jelgava-byrådet stå for kortlægningen og modelleringen af byens nuværende energibehov og -netværk med henblik på at gennemgå og afprøve muligheder for udvidelse, opgradering og udvikling, der kan bidrage til fremtidig strategi og politisk beslutningsprocesser.

Byadministration hjemmeside: www.jelgava.lv
An aerial photograph of Jelgava in Latvia.

Warszawa, Polen

Med en befolkning på omkring 1.750.000 personer dækker Polens hovedstad og største by et område på næsten 520 km2. Warszawa har et stort og veletableret fjernvarmesystem. Systemet er etableret i 1958 er landets største og dækker 20.500 ha (over halvdelen af byens byområde) og omfatter 1.700 km transmissionsrør. Fjernvarmesystemet leverer 90% af byens varmebehov via sine 15.790 varmestationer.  

Det centrale netværk forsynes af kraftvarmeanlægget Siekierki. Dette anlæg er det næststørste i Europa med en kapacitet på op til 2.078 MW varme og 622 MW elektricitet og opfylder 65% af byens energibehov. Kraftvarmeanlægget ejes af PGNiG TERMIKA mens forsyningsnettet drives af Veolia Energia Warszawa SA. Varmen anvendes primært i boligblokke, men også til polens parlamentsbygning, præsidentpaladset, en række industricentre og flere kultur- og sportsfaciliteter.

Formålet med THERMOS i Warszawa:

Den kendsgerning, at Warszawas varmesystem er forholdsvis gammelt betød, at det led af høje fejlrater indtil begyndelsen af 1990'erne hvor systemet blev moderniseret og ny teknologi blev introduceret. I dag fortsætter et igangværende renoveringsprogram gradvist med at erstatte ældre dele af netværket med nye komponenter fremstillet af præisolerede materialer. Der planlægges også et intelligent fjernvarmesystem for at forbedre systemets funktions- og reaktionstider.

Som en del af deres rolle som THERMOS-pilotby ønsker Warszawas byråd at undersøge udvidelse og opgradering af netværket og afprøvning af THERMOS-softwaren til at optimere planer for investeringer.

Byadministration hjemmeside: www.um.warszawa.pl/en

An image of a mermaid statue in the old town of Warsaw.